Koronaohjeistus toiminnassamme

Tanssiurheiluseura Kajaanin Casamba ry noudattaa toiminnassaan viranomaisten suosituksia, ohjeita ja rajoituksia. Huomioittehan toiminnassamme seuraavat rajoitukset ja suositukset (päivitetty 16.3.2022)

Kai­nuun ko­ro­na­koor­di­naa­tio­ryh­mä on kä­sit­te­llyt 15.3.2022 ko­kouk­ses­saan maa­kun­nan epi­de­mia­ti­lan­net­ta. Tar­tun­ta­ris­kin ja il­maan­tu­vuu­den to­det­tiin alueel­la ole­van kor­kea, mut­ta ra­joi­tus­toi­miin tai mer­kit­tä­viin suo­si­tus­muu­tok­siin ei tois­tai­sek­si ryh­dy­tä. PSA­VIn mää­räyk­sel­le ti­lo­jen ter­veys­tur­val­li­suus­vel­voit­teis­ta ei täl­lä het­kel­lä ol­la esit­tä­mäs­sä jat­koa. Ter­veys­tur­val­li­suu­soh­jei­den nou­dat­ta­mis­ta ja väes­tön omaa vas­tuul­li­suut­ta ko­ros­te­taan edel­leen.

Suositukset ja ohjeet toiminnassamme:

Osallistujaluettelo kerätään kaikilla tunneilla osallistujien yhteystietoineen, jotta voimme tarvittaessa tavoittaa henkilöt nopeasti. Jäsentemme tiedottamiseen käytämme Myclub sähköposti viestejä.

• Harrastajille (yli 7 vuotiaat) saattajineen ja vanhempineen suositellaan kasvomaskin käyttöä kaikissa tilanteissa liikuttaessa Casamban ja koulujen liikuntasalien tiloissa.

• Pukuhuoneita ei tule käyttää ilman välttämätöntä pakkoa. Tunneille suositellaan tultavan valmiiksi harjoitusvarusteisiin pukeutuneena mikäli se suinkin on mahdollista. Pukuhuoneissa ei voi olla useita henkilöitä yhtä aikaa.

• Jos pukutiloja joudutaan käyttämään, odotetaan vuoroa, mutta ei jäädä jonomuodostelmiin!

• Turhaa oleilua ja odottelua käytävillä ja muissa tiloissa tulee välttää.

• Huolehditaan edelleen jokainen osaltamme hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta. Pestään kädet hyvin ja käytetään saleilta löytyviä käsidesejä aina tullessa ja lähtiessä.

• Tanssisaleissa ja koulujen liikuntasaleissa jokainen harrastaja huolehtii myös omalta osaltaan turvaväleistä ryhmätovereihin. Paritanssitunneilla tanssitaan vain oman parin kanssa.

• Vältetään jokainen lähikontakteja muihin ihmisiin saleilla ja oheistiloissa liikuttaessa. Jutellaan turvavälin päästä. 

• Tulethan tunnille vain täysin terveenä!

Koronatilanne Kainuussa | Kainuun sote

Kainuun soten koronatiedotteet | Kainuun sote