Sinettiseura

Sinettiseuratunnus on merkki laadukkaasta toiminnasta  
 
Sinettiseuratoiminta on Suomen Olympiakomitean ja urheilun lajiliittojen yhteinen toimintamalli,
joka rakentuu lapsen ja nuoren parhaan edistämiselle ‐ lapsen kasvun ja kehityksen tukemiselle
sekä lapsuuden kunnioittamiselle.
 
Lasten ja nuorten urheilussa tärkeää on innostus, monipuolisuus, kehittyminen, urheilulliset
elämäntavat sekä kaveruus ja osallistumismahdollisuudet. Sinettiseuratoimintaa ohjaavat
kriteerit, jotka seuran tulee täyttää, ollakseen Sinettiseura. Laatukriteerit perustuvat
asiantuntijoiden selvityksiin lasten ja nuorten urheilun suomalaisista malleista huomioituna seuran
toimintaympäristö sekä harrasteurheilun mahdollisuudet. Selvitysten asiantuntijoina on ollut
suuri joukko henkilöitä mm. lajiliitoista, Olympiakomiteasta ja KIHUsta.
 
Sinetin saadakseen seura on auditoitu. Auditointi tapahtuu uuden seuran osalta kahden vuoden
kuluttua ja sen jälkeen kolmen vuoden välein.
 
Sinettiseurat tekevät arvokasta työtä lasten ja nuorten urheilun parissa. Laadukkaan toiminnan
mahdollistavat aikuiset ‐ vanhemmat, ohjaajat, valmentajat, seurajohtajat ja muut toimijat ‐ jotka
ovat tietoisia kasvatusvastuustaan ja esimerkkiroolistaan.
 
Sinettiseurat ovat lasten ja nuorten urheilun kärkiseuroja. Ne ovat aktiivisia ja kehityshaluisia
seuroja ‐ lajiensa ja paikkakuntiensa parhaita! Sinetin saaminen on seuralle kunnia‐asia, mutta se
tuo seuralle myös vastuuta. Sinetti on lupaus laadusta.