TIEDOTE 13.5.2020

14.5.2020

 

TIEDOTE 13.5.2020
Kajaanin Casamba noudattaa Suomen Tanssiurheiluliiton, Suomen hallituksen, Terveyden
ja hyvinvoinnin laitoksen, opetus- ja kulttuuriministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön,
ulkoministeriön ja Suomen Olympiakomitean linjauksia.

CASAMBAN HARJOITUSTOIMINTA 14.5. – 31.5.2020
Casamban harjoitustoimintaa voi järjestää 14.5. – 31.5.2020 vain
ulkoliikuntapaikoilla lähikontakteja välttäen. Harjoitustoiminnan tulee tapahtua alle 10
hengen ryhmissä. Ohjaajat ovat yhteydessä ryhmiinsä, mikäli ulkoharjoituksia pidetään
kyseisenä aikana.
Harjoitustoiminnassa on kiinnitettävä erityistä huomiota käsihygieniaan. Kädet on pestävä
huolellisesti ennen ja jälkeen harjoituksen. Käsidesiä on syytä käyttää.
Casamban harjoitustoimintaa ei voida järjestää sisäliikuntapaikoilla vielä toukokuussa.
Yli 70-vuotiaiden ja muiden riskiryhmiin kuuluvien tulee edelleen pysyä pois kaikesta
fyysisestä kontaktista. Ryhmätoimintaa edes ulkotiloissa ei siis vielä voi avata iäkkäimmille
senioreille. Jokaisen riskiryhmään kuuluvat perussairaan suositellaan pysyvän kotona
omaehtoisessa harrastuskaranteenissa toistaiseksi.
Matkustaminen toiselle paikkakunnalle valmentamaan/valmennuksiin on sallittua, mutta ei
suositeltavaa. Ulkomaille matkustamista ei toistaiseksi suositella.
Casamban varsinainen kevätkausi on päättynyt, mutta koronasta johtuvia pitämättömien
tuntien korvauksia pyritään tekemään ainakin osittain. Korvaukset tullaan toteuttamaan
mahdollisuuksien mukaan lähiohjauksena. Korvauksien ajankohdista tiedotetaan
lähempänä ajankohtia.
Mahdollisista kesäajan lyhytkursseista ja muusta tarjonnasta tiedotetaan erikseen.

CASAMBAN HARJOITUSTOIMINTA 1.6.2020 ETEENPÄIN
Odotamme lisäohjeita seuratoiminnan käynnistämiseen sisäliikuntapaikoilla 1.6.2020
alkaen. Tiedotamme jatkosta heti lisätietoja saatuamme.

Kajaanin Casamba
johtoryhmä

Liitteet