Tanssiurheiluseura Kajaanin Casamba ry KEVÄTKOKOUS 16.4.2024

24.3.2024

Tanssiurheiluseura Kajaanin Casamba ry KEVÄTKOKOUS 16.4.2024 klo 18

Syväojankatu 3 A 

Käsitellään sääntömääräiset asiat.

Kevätkokouksessa käsitellään

1 Avataan kokous

2 Valitaan kokoukselle

a) puheenjohtaja

b) sihteeri

c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

d) ääntenlaskijat

3 Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet

4 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5 Esitetään johtokunnan laatima vuosikertomus ja tilinpäätös sekä

tilintarkastajien antama lausunto

6 Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden

myöntämisestä johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille

7 Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

8 Päätetään kokous

Tervetuloa !