Flamenco

Flamenco

Tunnit järjestetään Kansalaisfoorumin tuella.

Espanjalainen flamencotanssi on tekniikaltaan yksi vaativimmista tanssilajeista.

Koputukset nopeine rytmeineen, monipuolinen vartalonkäyttö sekä upeat, ilmaisuvoimaiset kädet saavat aikaan kiehtovan kokonaisuuden, joka helposti vie mukanaan.

Tanssin lisäksi tunneilla tutustutaankin koko flamenco-taiteeseen: kuunnellaan musiikkia, harjoitellaan eri tahtilajien rytmejä sekä opetellaan tulkitsemaan eri tanssilajien vahvoja tunteita: surua ja epätoivoa, rakkautta ja iloa, huumoria ja naurua.

Lisätietoja merja.mulari@elisanet.fi tai puh. 040 8200974

 

_________________________________________________________________________________________

FLAMENCO, perustaso

Flamencoryhmä perustaso opintotavoitteet syyskausi 2021

Flamencon perustason tunnit ovat suunnattu uusille harrastajille ikään ja taustaan katsomatta sekä lajin perusteita kertaaville harrastajille. Tunneilla opetellaan flamencotanssin perusteita, joita ovat tanssiasento, käsien tunnistettavat liikeradat, ranteiden käyttö, helpot askelkuviot sekä jalkojen koputustekniikan peruselementit: koko jalan isku, päkiäisku, kantaisku, korkoisku sekä näiden helpot yhdistelmät. Eri tyylilajeista tutustumme nelijakoiseen tangos tyylilajiin sekä kolmijakoiseen sevillanastanssiin. Harjoittelemme perustekniikkaa molemmissa rytmi- ja tyylilajeissa. Harjoittelemme lisäksi parin kanssa tanssittavasta nelisäkeistöisestä sevillanastanssista ensimmäisen säkeistön kuviot. Koreografia on perinteinen sevillanastanssin koreografia. Tavoitteena on tunnistaa flamencon tanssitekniikan peruselementit – koputustekniikan osat, rytmiikka kahden tyylilajin osalta, helpot askelkuviosarjat eli markkeeraukset paikalla ja liikkuen yhdistettynä käsien liikeratoihin – ja tutustua flamencon kieleen ja terminologiaan sekä hallita sevillanastanssin ensimmäisen säkeistön askelkuviot. Erika Alajärvi flamencotanssin opettaj.

Tunnit ovat matalan kynnyksen tunteja kaikille lajista kiinnostuneille ja sopivat myös senioreille.

Syyskauden 2021 tunnit (yht. 15 h) toteutetaan video streemauksena Espanjasta Erika Aljärven opetuksessa.

Syksyllä 2021 opetus alkaa viikolla 33 tiistaisin klo 20-21
Lukukauden (syksy tai kevät) hinta on 150 €, sisältää videotallenteen viikoksi käyttöön, joka tunnin jälkeen. Lisäksi harrastaja maksaa seuran jäsenmaksun 20 €/kalenterivuosi tai 10 €/lukukausi.

FLAMENCO, jatkotaso

Opintotavoitteet syyskausi 2021

Flamencon jatkotason ryhmän tanssijat ovat eri-ikäisiä ja kullakin harrastajalla on takanaan eriasteista tanssin ja musiikin harrastuneisuutta. Tässä ryhmässä kukin on tanssinut vähintään kaksi vuotta tai taustalla on vastaavat taidot. Tunneilla keskitytään flamencon tanssitekniikan harjoitteluun tanssin iloa unohtamatta sekä tutustutaan flamencon eri tyylilajeihin ja termistöön. Tavoitteena on syventää flamencon tuntemista ja tanssitekniikan hallitsemista. Harjoitukset koostuvat rytmiikkaharjoittelusta taputuksin ja koputuksin sekä erilaisista liikeharjoituksista. Tavoitteena on rytminen tarkkuus sarjan aloituksessa ja lopetuksessa sekä tempon hallitseminen niin rytmin vaihdoissa kuin pitkäjaksoisissa sarjoissa. Taputus- ja koputusharjoitukset harjoittavat myös flamencon eri rytmikuvioiden, compás, hahmottamisessa, tunnistamisessa ja varioinnissa. Syksyllä 2021 keskitytään erityisesti 12-jakoisiin tyylilajeihin, alegrías ja soléa. Liikeharjoituksissa syvennetään eri markkeerausten ja askelkuvioiden hallitsemista. Harjoittelemme yhdistämään erilaisia askelsarjoja ja variaatioita, joissa askeleen rytmiikka yhdistyy vartalonkiertoihin ja käsien liikeratoihin. Harjoitukset kehittävät kehon hallintaa: tasapainoa, koordinaatiokykyä ja isolaatiota. Tavoitteena on saada rutiinia ja sujuvuutta liikesarjasta toiseen vaihdettaessa. Harjoiteltua tekniikkaa käytetään uusien tanssien valmistamiseen ja hiomiseen ryhmän esityksiä varten. Olemme tähän mennessä valmistaneet yhden koreografian Fandangos tyylilajiin sekä Sevillanas-tanssin kaikkine säkeistöineen. Erika Alajärvi flamencotanssin opettaja

Flamencon jatkotaso on suunnattu jo pidempään tanssineille; ryhmä on harjoitellut syksy 2016 alkaen ja ryhmään on osallistunut vaihtelevasti 10 -14 tanssijaa. Ryhmään voi tulla mukaan flamenco taustaa ja tanssillisia taitoja jo omaavat. Ryhmä ei lähde perusteista liikkeelle.
Aloitamme viikolla 33 sunnuntaisin klo 19-20

Syyskauden 2021 tunnit (yht. 15 h) toteutetaan video streemauksena Espanjasta Erika Aljärven opetuksessa.

http://hierbabuena.fi/fea/

Lukukauden (syksy tai kevät) hinta on 150 €, sisältää videotallenteen viikoksi käyttöön joka tunnin jälkeen. Lisäksi harrastaja maksaa seuran jäsenmaksun 20 €/kalenterivuosi tai 10 €/lukukaus

Ilmoittaudu mukaan puhelimitse, Facebook viestillä, suoraan tunnilla ohaajalle tai ilmoittautumiset@casamba.fi

 /https://www.facebook.com/casambary/ tai casambary@ tai www.casamba.fi

Tiedustelut: Merja Mulari 040 8200974