Kriisiviestintä

Kriisiviestintä

Seuran puheenjohtaja vastaa seuran sisäisestä että ulkoisesta kriisiviestinnästä.

Puheenjohtaja Lauri Huotari puh. 050 0227600 puheenjohtaja@casamba.fi